Regulament campanie promotionala “Onoare si Respect”

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

 1. Organizatorul campaniei promoţionale ONOARE SI RESPECT (denumită în cele ce urmează “Campania promoţională”) este SUDREZIDENTIAL REAL ESTATE S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Oraş Popești-Leordeni, şoseaua Oltenitei nr. 45, Unitatea nr. 5, mansardă, lot 3/1/1, lot 2, camera 2, jud. Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/1776/12.06.2013, , având CUI RO31810333, legal reprezentată prin administrator, Mincu Ecaterina

Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit în continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toţi participanţii. Prin participarea la aceasta Campanie promoţională, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament şi ale legislaţiei aplicabile.

 1. Regulamentul campaniei de reduceri promoţionale este întocmit şi va fi făcut public prin afişare pe site-ul www.sudrezidential.ro precum şi pe alte site-uri web ale entitatilor din grupul Sud Rezidential sau ale companiilor care ofera reduceri si/sau oferte promotionale de servicii, dupa caz.
 2. Participanţii la Campania Promoţională sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului regulament, potrivit celor menţionate mai jos.
 3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau completa prezentul Regulament, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta şi/sau întrerupe desfăşurarea campaniei, cu condiţia înştiinţării prealabile a participanţilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia, conform Secţiunii 8 din prezentul Regulament.
 4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau completa ofertele de reduceri si/sau ofertele promotionale de servicii oferite, oricand pe perioada derularii campaniei, in functie de mentinerea ofertelor de catre companiile care participa la campanie la un moment dat, prezenta campanie si ofertele de reduceri si/sau ofertele promotionale de servicii oferite fiind conditionate de pastrarea acestora de catre companiile care participa la campanie.

SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL. DENUMIREA, PERIOADA ŞI ARIA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

 1. Prezenta Campanie promoţională se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, cu modificările ulterioare.
 2. Campania poartă denumirea: ONOARE SI RESPECT
 3. Campania se desfăşoară în perioada 01.09.2021-01.09.2022 în toate sediile (showroom-urile) SUDREZIDENTIAL REAL ESTATE din România cât şi în mediul online pe site-ul www.sudrezidential.ro, pe alte pagini de internet administrate de catre Organizator, pe paginile de Social Media ale Organizatorului si va putea fi mediatizata inclusiv in mediul offline prin cataloage, pliante, brosuri etc.
 4. După data încheierii Campaniei promoţionale, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate şi nu îşi mai asumă nicio obligaţie în legătură cu orice circumstanţă care ar putea eventual conduce la concluzia continuării Campaniei.
 5. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a prelungi/modifica perioada Campaniei pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a anunţa acest lucru în mod public pe site-ul www.sudrezidential.ro.

SECŢIUNEA 3. OBIECTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

 1. Obiectul campaniei promoţionale îl reprezintă următoarele produse sau servicii oferite de catre urmatoarele companii:
 • Gratuit – Servicii de consultanta financiara privind verificarea bonitatii si eligibilitatii bancare in vederea obtinerii unui credit bancar. Date companie ofertanta participanta la Campanie: SUDREZIDENTIAL BROKER SRL, cu sediul in Oras Popesti Leordeni, Soseaua Oltenitei, nr 45, Unitatea nr.5, Mansarda, Lot 3/1/1, Lot 2, camera 1, Judet Ilfov, Tara Romania, inmatriculata la ONRC sub nr. J23/1424/14.05.2013, avand CUI 31635054; www.credit24h.ro; Acordarea acestui beneficiu devine aplicabila la semnarea unui contract de rezervare sau antecontract de vanzare-cumparare, avand ca obiect o locuinta noua, prin intermediul serviciilor de intermediere imobiliara oferite de catre SUDREZIDENTIAL REAL ESTATE S.R.L sau de catre SUDREZIDENTIAL BROKER SRL.
 • Gratuit – Polita de asigurarea facultativa a locuintei si Polita de asigurare obligatorie PAD pentru primul an calendaristic, incepand cu semnarea contractului de vanzare-cumparare a unei locuinte. Oferta este valabila doar pentru acei cumparatori, care achizitioneaza o locuinta noua prin intermediul serviciilor de intermediere imobiliara oferite de SUDREZIDENTIAL BROKER SRL, cu sediul in Oras Popesti Leordeni, Soseaua Oltenitei, nr 45, Unitatea nr.5, Mansarda, Lot 3/1/1, Lot 2, camera 1, Judet Ilfov, Tara Romania, inmatriculata la ONRC sub nr. J23/1424/14.05.2013, avand CUI 31635054; www.credit24h.roPolita de asigurarea facultativa a locuintei si Polita de asigurare obligatorie va fi emisa de: Asiguratorul NN Asigurări S.A cu sediul la adresa Str. Costache Negri nr. 1-5, etaj 1, 050552, București, Sector 5, România, avand CUI 42898560; www.nn.ro; Fiecare polita de asigurare va avea drept beneficiar pe cumparatorul unei locuinte, cu posibilitatea cesionarii in favoarea institutiei de creditare, daca acest lucru va fi posibil si acceptat de catre institutia de creditare care incheie un credit de achizitie locuinta cu acel cumparator. Acordarea acestui beneficiu devine aplicabila la semnarea unui contract de rezervare sau antecontract de vanzare-cumparare si politele vor fi predate in termen de maxim 30 (treizeci) de zile de la semnarea contractului de vanzare-cumparare, avand ca obiect o locuinta noua, achizitionata prin intermediul serviciilor de intermediere imobiliara oferite de catre SUDREZIDENTIAL BROKER SRL.
 • Gratuit – Polita de asigurarea facultativa a locuintei si Polita de asigurare obligatorie PAD pentru primul an calendaristic, incepand cu semnarea contractului de vanzare-cumparare a unei locuinte. Oferta este valabila doar pentru acei cumparatori, care achizitioneaza o locuinta noua prin intermediul serviciilor de intermediere imobiliara oferite de SUDREZIDENTIAL REAL ESTATE S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Oraş Popești-Leordeni, şoseaua Oltenitei nr. 45, Unitatea nr. 5, mansardă, lot 3/1/1, lot 2, camera 2, jud. Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/1776/12.06.2013, , având CUI 31810333 www.sudrezidential.roPolita de asigurarea facultativa a locuintei si Polita de asigurare obligatorie va fi emisa de: Asiguratorul NN Asigurări S.A cu sediul la adresa Str. Costache Negri nr. 1-5, etaj 1, 050552, București, Sector 5, România, avand CUI 42898560; www.nn.ro; Fiecare polita de asigurare va avea drept beneficiar pe cumparatorul unei locuinte, cu posibilitatea cesionarii in favoarea institutiei de creditare, daca acest lucru va fi posibil si acceptat de catre institutia de creditare care incheie un credit de achizitie locuinta cu acel cumparator. Acordarea acestui beneficiu devine aplicabila la semnarea unui contract de rezervare sau antecontract de vanzare-cumparare si politele vor fi predate in termen de maxim 30 (treizeci) de zile de la semnarea contractului de vanzare-cumparare, avand ca obiect o locuinta noua, achizitionata prin intermediul serviciilor de intermediere imobiliara oferite de catre SUDREZIDENTIAL REAL ESTATE S.R.L.
 • Gratuit – la achizitia oricarei locuinte noi, intermediata de catre SUDREZIDENTIAL REAL ESTATE S.R.L., in calitate de reprezentant exclusiv de vanzari al unui proiect rezidential, se ofera gratuit un aparat de aer conditionat. Tipul, modelul si capacitatea sunt nenominalizate si pot fi diferite in functie de fiecare proiect imobiliar, de stocul existent la producator si de achizitia realizata de catre dezvoltatorul imobiliar sau de catre SudRezidential Real Estate. Oferta este valabila pe toata durata derularii campaniei. Oferta gratuita contine montaj si se refera strict la 1 (un) aparat de aer conditionat. Oferta este valabila doar pentru acei cumparatori, care achizitioneaza o locuinta noua prin intermediul serviciilor de intermediere imobiliara oferite de SUDREZIDENTIAL REAL ESTATE S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Oraş Popești-Leordeni, şoseaua Oltenitei nr. 45, Unitatea nr. 5, mansardă, lot 3/1/1, lot 2, camera 2, jud. Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/1776/12.06.2013, , având CUI 31810333; www.sudrezidential.ro. Acordarea acestui beneficiu devine aplicabila la semnarea unui contract de rezervare sau antecontract de vanzare-cumparare si aerul conditionat va fi livrat in termen de maxim 90 (nouazeci) de zile de la semnarea contractului de vanzare-cumparare, avand ca obiect o locuinta noua, achizitionata prin intermediul serviciilor de intermediere imobiliara oferite de catre SUDREZIDENTIAL REAL ESTATE S.R.L.
 • Gratuit – la achizitia oricarei locuinte noi, intermediata de catre SUDREZIDENTIAL BROKER SRL, in calitate de reprezentant exclusiv de vanzari al unui proiect rezidential, se ofera gratuit un aparat de aer conditionat. Tipul, modelul si capacitatea sunt nenominalizate si pot fi diferite in functie de fiecare proiect imobiliar, de stocul existent la producator si de achizitia realizata de catre dezvoltatorul imobiliar sau de catre SudRezidential Broker SRL. Oferta este valabila pe toata durata derularii campaniei. Oferta gratuita contine montaj si se refera strict la 1 (un) aparat de aer conditionat. Oferta este valabila doar pentru acei cumparatori, care achizitioneaza o locuinta noua prin intermediul serviciilor de intermediere imobiliara oferite de SUDREZIDENTIAL BROKER SRL, cu sediul in Oras Popesti Leordeni, Soseaua Oltenitei, nr 45, Unitatea nr.5, Mansarda, Lot 3/1/1, Lot 2, camera 1, Judet Ilfov, Tara Romania, inmatriculata la ONRC sub nr. J23/1424/14.05.2013, avand CUI 31635054; www.credit24h.ro. Acordarea acestui beneficiu devine aplicabila la semnarea unui contract de rezervare sau antecontract de vanzare-cumparare si aerul conditionat va fi livrat in termen de maxim 90 (nouazeci) de zile de la semnarea contractului de vanzare-cumparare, avand ca obiect o locuinta noua, achizitionata prin intermediul serviciilor de intermediere imobiliara oferite de catre SUDREZIDENTIAL BROKER SRL.
 • Discount de 10% la achizitionare materialelor de constructii, respectiv finisajelor care depasesc bugetul alocat de catre un dezvoltator imobiliar, atunci cand participantul a achizitionat o locuinta noua pentru care dezvoltatorul imobiliar are incheiat un contract de furnizare materiale de constructii cu Avalon Romania Building Industry S.R.L… Date companie ofertanta participanta la Campanie: AVALON ROMANIA BUILDING INDUSTRY S.R.L cu sediul social în Mun. București, Bld Metalurgiei nr. 61, LOT 1, parter, Spaţiul comercial nr. 3, bl. 1, sect. 4, fiind înregistrată la ORC cu nr. J40/9195/2019, având CUI 41393756 ; www.avalonromania.ro. Acordarea acestui beneficiu devine aplicabila la semnarea unui contract de rezervare sau antecontract de vanzare-cumparare, avand ca obiect o locuinta noua, prin intermediul serviciilor de intermediere imobiliara oferite de catre SUDREZIDENTIAL REAL ESTATE S.R.L sau de catre SUDREZIDENTIAL BROKER SRL.
 • Reducere de 5% la plata integrala, in avans, a unui imobil nou vandut de catre Quantum Real Estate Group sau imobilele vandute sub acest brand imobiliar. Prin plata in avans se intelege plata integrala efectuata la semnarea unui antecontract de vanzare-cumparare cu privire la imobilele din cadrul proiectelor rezidentiale derulate sub brandul Quantum Real Estate Group. De asemenea, acest discount se refera la plata integrala in avans a unei case prefabricate (modulara) si se acorda ca discount din pretul de lista (standard) de vanzare al unei case modulare. Discount-ul oferit nu se cumuleaza cu alte reduceri de preturi sau alte companii de promovare. Date companie ofertanta participanta la Campanie: QUANTUM INVESTMENT & DEVELOPMENT GROUP SRL, persoană juridică română, cu sediul în Comuna Berceni, tarla 76, parcela 3701/3/2, Sp. com 1, etaj 1, Jud. Ilfov, înregistrată la Registrul Comerţului Ilfov sub nr. J23/3427/03.06.2021, având CUI 44379012. Acordarea acestui beneficiu devine aplicabila la semnarea unui contract de rezervare/antecontract de vanzare-cumparare sau la plata comenzii pe baza facturii fiscale in cazul caselor modulare, avand ca obiect o locuinta noua, prin intermediul serviciilor de intermediere imobiliara oferite de catre SUDREZIDENTIAL REAL ESTATE S.R.L sau de catre SUDREZIDENTIAL BROKER SRL.
 • Discount de 12% pentru toata gama de produse de mobilier vandute de catre retailer-ul online www.mobilier1.ro (*discountul se aplica in baza unui cod unic de inregistrare furnizat de catre Organizator). Date companie ofertanta participanta la Campanie: Mobilier1 Concept S.R.L. cu sediul social (fara activitate la sediu) in Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr.7, corp T, et.3, sector 6, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/7483/2018, având CUI 39413592; www.mobilier1.roAcordarea acestui beneficiu devine aplicabila la semnarea unui contract de rezervare sau antecontract de vanzare-cumparare, avand ca obiect o locuinta noua, prin intermediul serviciilor de intermediere imobiliara oferite de catre SUDREZIDENTIAL REAL ESTATE S.R.L sau de catre SUDREZIDENTIAL BROKER SRL.
 • Reducere de 10% la toate produsele de mobilier si decoratiuni (care nu beneficiaza de alte campanii promotionale la momentul respectiv) achizitionate din showroom-urile Scandinavian Design House sau online de pe site-ul www.sdhouse.ro si serviciu gratuit de decorare/design interior (birouri, apartamente, terase)Date companie ofertanta participanta la Campanie: S.C. Scandinavian Design House S.R.L., societate română cu sediul social în Str. Fabrica de Glucoza 21, sector 2, Cod postal 020332, Bucuresti, înregistrată la Registrul Comerțului al Municipiului București cu nr. J40/11797/2002, având CUI: RO15026211; www.sdhouse.roAcordarea acestui beneficiu devine aplicabila la semnarea unui contract de rezervare sau antecontract de vanzare-cumparare, avand ca obiect o locuinta noua, prin intermediul serviciilor de intermediere imobiliara oferite de catre SUDREZIDENTIAL REAL ESTATE S.R.L sau de catre SUDREZIDENTIAL BROKER SRL.
 • Reduceri de pret valorice in functie de valoarea cumparaturilor oferite de Flanco, respectiv o reducere de 50 lei la cumparaturi de 1.000-1.999 lei, 200 lei la cumparataturi de 2.000-3.499 lei, 400 lei la cumparataturi de 3.500-4.499 lei, 500 lei la cumparataturi de 4.500 – 9.999 lei, 1.000 lei la cumparataturi de peste 10.000 lei (*Oferta valabila in magazinele Flanco din Bucuresti. In timpul campaniei de Black Fiday sau Black Week aceasta oferta nu este valabila. Oferta este supusa unor termene si conditii sub forma de regulament in magazinele Flanco si pe www.flanco.ro; Date companie ofertanta participanta la Campanie: FLANCO RETAIL SA, cu sediul in Sos. Bucuresti Nord nr. 15-23, Swan Office Park, Windsor Building, etaj 5, Voluntari, Judetul Ilfov, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/513/2012, avand Cod de Inregistrare Fiscala: RO27698631, avand contul bancar nr. avand contul bancar nr. RO29BRDE450SV41864684500, deschis la BRD – Sucursala Mari Clienti Corporativi (SMCC), reprezentata legal de Dragos Sirbu, in calitate de Director General; www.flanco.ro; Acordarea acestui beneficiu devine aplicabila la semnarea unui contract de rezervare sau antecontract de vanzare-cumparare, avand ca obiect o locuinta noua, prin intermediul serviciilor de intermediere imobiliara oferite de catre SUDREZIDENTIAL REAL ESTATE S.R.L sau de catre SUDREZIDENTIAL BROKER SRL.
 • Discount 10% la orice pachet compus din chiuveta de bucatarie din granit si baterie de bucatarie oferit de FERRO. Date companie ofertanta participanta la Campanie: Novaservis FERRO Group SRL, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Campina nr. 47, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/1575/2009, având CUI RO 25860825; www.ferro.ro; Acordarea acestui beneficiu devine aplicabila la semnarea unui contract de rezervare sau antecontract de vanzare-cumparare, avand ca obiect o locuinta noua, prin intermediul serviciilor de intermediere imobiliara oferite de catre SUDREZIDENTIAL REAL ESTATE S.R.L sau de catre SUDREZIDENTIAL BROKER SRL.
 • Discount 15% la comenzi de minim 400 lei pentru produsele oferite de Vivre Deco. (*discountul se aplica in baza unui cod unic de inregistrare furnizat de catre Organizator). Date companie ofertanta participanta la Campanie: Vivre Deco SA, cu sediul in Cladirea Green Gate, Et. 7 Vivre.eu 050883 Bucuresti, Romania. Telefon: 004031.425.1793. CUI: RO30010618, J40/3718/2012; www.vivre.eu; Acordarea acestui beneficiu devine aplicabila la semnarea unui contract de rezervare sau antecontract de vanzare-cumparare, avand ca obiect o locuinta noua, prin intermediul serviciilor de intermediere imobiliara oferite de catre SUDREZIDENTIAL REAL ESTATE S.R.L sau de catre SUDREZIDENTIAL BROKER SRL.
 • Discount de 10% la achizitionarea altor variante de usi ce depasesc bugetul alocat de catre dezvoltatorul imobiliar din cadrul proiectelor imobiliare care utilizeaza usi Bella Casa si care sunt vandute prin intermediul serviciilor de intermediere imobiliara oferite de catre SUDREZIDENTIAL REAL ESTATE S.R.L sau de catre SUDREZIDENTIAL BROKER SRL. Discount-ul se acorda doar pentru achizitionarea unor variante de usi de interior, care nu sunt incluse in bugetul standard oferit de catre dezvoltator, respectiv sunt achitate de catre cumparatorul unui imobil nou suplimentar in raport cu usile standard din bugetul de finisaje si se aplica doar acelor proiecte imobiliare, care utilizeaza usi de interior furnizate de Bella Casa. .Date companie ofertanta participanta la Campanie: Fertilis SRL, cu sediul in strada Valea Cascadelor, nr. 19G, sector 6, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/10134/2000, având CUI RO13502955; Telefon  004 0730 635 423; www.bellacasa.ro
 • Reducere de 10% la achizitii de mobilier si decoratiuni din magazinul Mobexpert Militari situat in Chiajna langa Autostrada A1 Bucuresti-Pitesti, care sunt vandute prin intermediul serviciilor de intermediere imobiliara oferite de catre SUDREZIDENTIAL REAL ESTATE S.R.L sau de catre SUDREZIDENTIAL BROKER SRL. Valoarea discountului va putea fi superioara acestei valori în functie de volumul total al comenzilor unui client si se va stabili prin negociere directa. Date companie ofertanta participanta la Campanie: M & D RETAIL MILITARI cu sediul social in Bucuresti, Sos. Fabrica de Glucoza, nr.21, Sector 2,Tel.242.10.40, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6120/2003 , Cod Unic de Inregistrare 15413250, Atribut fiscal R, avand IBAN nr. RO15BUCU046795632511RO01 ROL deschis la Alpha Bank – Sucursala Dorobanti, reprezentata prin Administrator Nicoleta Popovici, denumita in continuare Mobexpert.
 • Reducere de 5% la orice produs ales din magazinele Casa Rusu, care sunt vandute prin intermediul serviciilor de intermediere imobiliara oferite de catre SUDREZIDENTIAL REAL ESTATE S.R.L sau de catre SUDREZIDENTIAL BROKER SRL. Discountul de 5% nu se aplica la produsele deja reduse cu peste 20% . Date companie ofertanta participanta la Campanie: SC CASA RUSU SRL cu sediul social in Timisoara , Calea Torontalului , nr.69, cladirea VOX, corp B , spatiul B6.6, etaj 6, punct de lucru : Vitan Birzesti nr.7, bl.A, Bucuresti , sector 4, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J35/3303/2006, Cod Unic de Inregistrare RO19120792, https://www.casarusu.ro/


SECŢIUNEA 4. MECANISMELE CAMPANIEI PROMOŢIONALE

 1. Fiecare Participant la Campanie care semneaza un contract de rezervare, promisiune bilaterala de vanzare-cumparare sau contract de vanzare-cumparare pentru oricare dintre imobilele puse in vanzare de catre Organizator pe site-ul www.sudrezidential.ro, in calitate de intermediar imobiliar, pe perioada de desfăşurare a Campaniei va beneficia de reducerile specificate în in prezentul Regulament.
 2. Campania este valabilă numai în limita si sub conditia mentinerii ofertelor de servicii si reduceri promotionale de catre fiecare Ofertant de la art. 3.1 de mai sus.
 3. O persoană poate achiziţiona mai multe bunuri imobile ce fac obiectul acestei campanii urmand ca pentru fiecare dintre acestea sa primeasca reducerile si serviciile gratuite, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de prezentul regulament.
 4. Campania promoţională nu se cumulează cu alte oferte, promoţii, reduceri, discount-uri, vouchere speciale oferite de catre Organizator.


SECŢIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

 1. De această campanie beneficiază orice persoană fizică având domiciliul/reşedinţa în România, care a implinit varsta de 18 ani, daca se afla in una dintre urmatoarele categorii de persoane care s-au aflat in serviciile publice sau private din ,,prima linie” in lupta impotriva pandemiei de Covid-19, respectiv:
 • Medici, personal medical si personal auxiliar din spitalele publice sau private din Romania;
 • Farmacisti si personal auxiliar din farmaciile private sau de stat;
 • Personalul si membrii echipajelor SMURD si Ambulanta din mediul public si privat;
 • Angajati si personal auxiliar din cadrul M.A.I, M.A.P.N. si .I.G.S.U;
 • Membrii si angajati ai Directiilor de Sanatate Publica de la nivel local si central;
 • Membrii si personalul centrelor de vaccinare si testate din domeniul public sau privat;
 • Oricare alte persoane din mediul privat sau public care fac dovada unei contributii directe sau indirecte in ,,lupta” impotriva pandemiei si a virusului Covid – 19;
 1. Participarea la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, în mod expres şi neechivoc, a prezentului Regulament.
 2. Persoanele sub 18 ani nu au dreptul să participe la Campanie.
 3. Dovada indeplinirii conditiilor de participare se va face cu o copie a legitimatiei de serviciu, adeverinta de la angajator, copie a contractului de munca sau orice alta metoda prin care se poate proba incadrarea in conditiile de participare prevazute mai sus.

SECŢIUNEA 6. LIMITAREA RĂSPUNDERII

 1. Imposibilitatea participanţilor de a intra în posesia reducerilor si promotiilor participante la Campanie din motive independente de voinţa Organizatorului, exonerează Organizatorul de orice răspundere.
 2. Organizatorul este absolvit de orice răspundere pentru toate prejudiciile daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive suferite de către participanţi şi/sau de către persoanele care îi reprezintă legal în legătură cu: bunurile imobile achizitionate, produsele achiziţonate cu reducere sau discount, sau cu privire la serviciile oferite de catre companiile participante la campanie, avand in vedere ca aceste servicii sau produse nu sunt oferite sau vandute de catre Organizator. De asemenea, respectarea normelor privind protectia consumatorilor sau a reglementarilor fiscale, aplicabile in cazul discount-urilor si reducerilor de pret sunt in sarcina exclusiva a companiilor participante la campanie;
 3. Fara a limita cele mentionate mai sus, produsele si serviciile companiilor participante la campanie oferite prin intermediul Organizatorului, inclusiv prezenta Campanie, sunt oferite „ca atare”, fara garantii suplimentare, explicite sau implicite.

SECŢIUNEA 7. ÎNCETAREA, SUSPENDAREA, ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOTIONALE

 1. Campania promoţională poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute în cazul în care una sau mai multe dintre companiile participante la campanie renunta la aceasta sau in cazul in care stocurile de produse sau servicii incluse/oferite în campanie se epuizează.
 2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda sau înceta oricând Campania de reduceri promoţionale, cu o înştiinţare prealabilă a publicului printr-o anexa la prezentul regulament, disponibil pe site-ul Organizatorului, în următoarele situaţii: a.) în caz de forţă majoră conform legislaţiei în vigoare; b.) în cazul depistării de activităţi de fraudă electronică, hacking sau înşelătorii; c.) în cazul în care, din motive tehnice sau juridice, nu se poate asigura desfăşurarea regulamentară a Campaniei Promoţionale.
 3. Prin aducerea la cunoştinţa publicului a unei astfel de decizii, campania promoţională va înceta/se va suspenda de drept şi nicio parte interesată nu va putea pretinde continuarea acesteia sau orice fel de despagubiri.
 4. Încetarea sau suspendarea campaniei promoţionale din motivele indicate mai sus, determină încetarea obligatiilor născute în sarcina Organizatorului în raporturile cu participanţii sau companiile participante la campanie.
 5. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudare a campaniei, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea şi desfăşurarea campaniei, inclusiv de a modifica procedura de desfăşurare a campaniei.


SECŢIUNEA 8. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii promoţionale nu vor fi dezvăluite către terţi, cu excepţia cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare sau acestea sunt necesare pentru derularea Campaniei
 2. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea Campaniei se obliga sa respecte prevederile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR’’) aplicabil incepand cu 25.05.2018.
 3. Organizatorul actioneaza in calitate de operator conform GDPR in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor/participantilor care se inscriu in Campanie, iar companiile care ofera servicii gratuite sau produse cu pret redus, in calitate de imputerniciti ai Operatorului. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate si utilizate in contextul organizarii si desfasurarii Campaniei vor fi guvernate de regulile descrise in acest Regulament.

Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate in urmatoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrarii a fost adaugat intre paranteze atunci cand se detaliaza scopul prelucrarii datelor cu caracter personal) in temeiul obtinerii consimtamantului in conformitate cu art. 6 (1) (a) din GDPR sau a intereselor legitime in conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR):

 • organizarea si desfasurarea Campaniei si acordarea reducerilor si discount-urilor;
 • utilizarea datelor cu caracter personal ale participantilor in scopuri promotionale si publicitare in legatura cu derularea Campaniei;
 • transmiterea de comunicari comerciale in scop de marketing cum ar fi oferte cu privire la produsele Organizatorului, invitatii de a participa la concursuri, loterii publicitare, chestionare sau sondaje si alte comunicari similare (consimtamantul personelor vizate);
 • prelucrari automate, inclusiv profilare;
 • in vederea incheierii si executarii unui contract pe care persoana vizata l-a incheiat cu un dezvoltator imobiliar in scopul participarii la Campanie, solutionarea reclamatiilor si a solicitarilor din partea clientilor, facturare, derularea unei tranzactii imobiliare;
 • solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea;
 • punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru aparare in instanta si/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate si succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului sau al Partenerului);
 • activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie (Obligatia legala a Organizatorului).
 1. In cazul in care consimtamantul persoanelor vizate contituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, personelor vizate au dreptul de a-si retrage acest consimtamant in orice moment. In cazul in care castigatorii isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri promotionale si publicitare, Organizatorul va inceta respectiva prelucrare fara a afecta insa alte operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac in baza altor temeiuri juridice. Participantii care refuza sa comunice sau isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea in Campanie nu vor fi eligibili sa participe la Campanie.

Sursa si destinatarii datelor cu caracter personal

Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal catre:

 • Partenerii sai, actionand fie ca operatori, fie ca persone imputernicite (cum ar fi companiile ofertante de reduceri la produse si servicii ), notarilor publici/ avocatilor desemnati sa acorde asistenta pentru organizarea si desfasurarea Campaniei.
 • Altor societati din Grupul Sud Rezidential;
 • Furnizori ai serviciilor aferente activitatilor de marketing (agentii de marketing, societati de furnizare a serviciilor de e-mail marketing)
 • Furnizorii produselor participante la Campanie
 • Autoritati publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societati din Grup, daca dezvaluirea are la baza un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligatie legala, consimtamantul sau interesul legitim)

Durata de pastrare a datelor

Datele cu caracter personal se pastreaza cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia plus o perioada suplimentara de minim 3 ani (cat este termenul de prescriptie pentru actiunile in justitie).

Drepturile persoanelor vizate

Conform legii, personele vizate beneficiaza de o serie de drepturi, in calitate de persoana vizata. Incepand cu data intrarii in vigoare a GDPR, persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi:

Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Operator confirmarea ca prelucreaza datele lor cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt pastrate, existent dreptului de rectificare, stergere sau restrictionare a prelucrarii. Acest drept le permite sa obtina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum si contracost orice copii suplimentare;

Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete.

Dreptul la stergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita stergerea datelor lor cu caracter personal atunci cand:

 • Acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si se prelucreaza;
 • Si-au retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si Operatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;
 • Datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;
 • Datele cu caracter personal trebuie sterse conform legislatiei relevante;

Retragerea consimtamantului si dreptul de opozitie: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza de consimtamant. De asemenea, se pot opune oricand prelucrarilor pentru scopul de marketing, inclusiv profilarilor efectuate in acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care tin de situatia lor specifica.

Restrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor in urmatoarele situatii:

 • In cazul in care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pe o perioada care ii permite Operatorului sa verifice exactitatea acestor date;
 • In cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
 • In cazul in care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune in instanta;
 • In cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Operatorilui prevaleaza asupra drepturilor lor in calitate de persoana vizata.

Dreptul la portabilitate: in masura in care se prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automatizate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Operatorului furnizarea datelor cu caracter personal intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automatizat. Daca persoanele vizate solicita acest lucru, Operatorul poate sa transmita datele lor cu caracter personal unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic.

Pentru exercitarea drepturilor mentionate la punctele a)-f) persoanele vizate pot contacta Operatorul utilizand urmatoarele date de contact:

In atentia: Responsabilului cu Protectia Datelor (DPO)

Adresa de Corespondenta: Sos. Oltenitei, nr. 394A, parter, spatiul comercial nr. 9-10, Bucuresti, Sector 4 , Romania

E-mail: dpo@rocg.ro

Inainte de a da curs oricarei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea persoanei vizate.

Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere si cerere in justitie: persoanele vizate au dreptul de a depune plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care considera ca le-au fost incalcate drepturilor: Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal; Adresa: Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, Bucuresti; e-mail anspdcp@dataprotection.ro. De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se adresa in justitie.

SECŢIUNEA 9. TAXE ŞI IMPOZITE

 1. Organizatorul Campaniei nu este răspunzător de plata taxelor sau a obligaţiilor financiare, conform prevederilor legale în vigoare, aceasta obligatie apartinand companiilor participante la Campanie si/sau participantilor, dupa caz.
 2. Prezenta campanie se desfaşoară cu scop comercial.

SECŢIUNEA 10. LITIGII ŞI FRAUDE

 1. Eventualele reclamaţii legate de derularea Campaniei se vor efectua în scris şi se vor transmite la sediul Organizatorului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cu menţiunea “Campanie promoţională”, sau la adresa de e-mail: office@sudrezidential.ro si juridic@sudrezidential.ro în termen de maxim 2 (două) zile de la producerea incidentului reclamat. În cazul depăşirii acestui termen, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio contestaţie / reclamaţie în legătură cu derularea Campaniei. Reclamaţiile transmise telefonic sau cu întârziere nu vor fi prelucrate.
 2. Orice eventual litigiu între Organizator şi participanţi va fi soluţionat pe cale amiabilă. Atunci când acest lucru nu este posibil, părţile se pot adresa instanţelor judecătoresti competente de la sediul Organizatorului.

SECŢIUNEA 11. DISPOZIŢII FINALE

 1. Legea aplicabilă este legea română.
 2. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a acestei Campanii, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.
 3. Forţa majoră reprezintă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut, independent de voinţa Organizatorului şi a cărui apariţie îl pune în imposibilitatea de a îndeplini obligaţiile asumate prin acest regulament. Organizatorul va fi exonerat de orice răspundere dacă derularea campaniei este împiedicată sau întârziată de un caz de forţă majoră sau dacă, urmare a unei astfel de situaţii de forţă majoră, Organizatorul este împiedicat să îşi execute oricare din obligaţiile asumate conform acestui Regulament.
 4. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră, este obligat să comunice Participanţilor la Campanie existenţa acesteia în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.
 5. În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament oficial este declarată nulă, celelalte prevederi rămân valabile/valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absenţa prevederilor declarate nule. În măsura posibilului, clauzele anulate se înlocuiesc cu o altă reglementare rezonabilă, validă juridic, care să corespundă cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.
 6. Prezentul Regulament a fost actualizat astăzi 08.11.2021.

ORGANIZATOR

SUDREZIDENTIAL REAL ESTATE S.R.L

Trimite Mesaj
Suna
Locatie

SudRezidential.ro iti ofera o experienta cat mai personalizata in procesul de cautare a proprietatii imobiliare potrivite. In acest scop folosim cookie-uri pentru a personaliza continutul anunturilor si pentru a analiza traficul.